Forsvar arbeidsmiljøloven. Logo.
Fanemarkering 19. juni 2014. Foto.

Forsvar arbeidslivets grunnlov – arbeidslivet er fleksibelt nok


Last ned plattformen i utskriftsvennlig PDF (109 kB)


Arbeidsmiljøloven er en vernelov som både skal hindre utnytting og at ansatte går med på å drive rovdrift på seg sjøl. Arbeids- og sosialdepartementet har på vegne av Høyre/Frp-regjeringa lagt fram forslag til forverringer av loven. Her er fem grunner til i fellesskap å protestere.


Faste ansettelser

Forslag om økt adgang til midlertidige ansettelser og økt innleie av arbeidskraft gir flere løsarbeidere og utrygge arbeidsplasser, gjør det lettere å kvitte seg med folk og unngå faste ansettelser og gjør det vanskelig for enda flere å få boliglån. Permitteringsloven er allerede endret og dette har ført til flere oppsigelser.


Regulert og normal arbeidstid

H/Frp-regjeringa foreslår økt adgang til lengre arbeidsdager, forverring av hjemmevaktordningen og mer daglig og ukentlig overtid. I tillegg skal forbundenes godkjenningsordning for ekstreme og helseskadelige arbeidstidsordninger fjernes. Resultatet blir økt fare for å gjøre feil på jobben, økt risiko for arbeidsulykker og ulykkeshendelser som rammer tredjeperson, økte helseplager og flere uføre.


Seriøst arbeidsliv

Innleid arbeidskraft er nesten aldri fast ansatt med lønn mellom oppdrag. Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å fjerne fagforeningers søksmålsrett ved ulovlig innleie og vil svekke likebehandling av faste ansatte og innleid arbeidskraft. Resultatet blir økt bruk av leiefirma. Bygg- og anleggsbransjen viser at desto flere useriøse bedrifter, desto lavere produktivitet, mer sosial dumping og flere arbeidsulykker.


Søndagsfri

H/Frp-regjeringa vil ha mer søndagsåpent. Der rammer i første omgang varehandelsansatte, dernest renholdere, vektere og ansatte innen transport og lager. Arbeidsgivere, varehandelansatte og flertallet av brukerne er imot mer søndagsåpent som vil gi økte kostnader, dyrere varer og økte miljøutslipp. Kalenderen kan ikke bare ha hverdager. Søndag må beholdes som en kollektiv fridag for fest mulig.


Rettferdig pensjonsalder

H/Frp-regjeringa vil fjerne dagens ordning der de som fyller 70 år kan avslutte arbeidslivet på en verdig måte. Grensen foreslås endret til 72 eller 75 år. Det åpnes opp for å begrense adgangen til bedriftsinterne aldersgrenser der arbeidsforholdet opphører ved fylte 67 år. Resultatet gir økt alder for opphør av arbeidsforholdet for noen og økning i sykefravær, uførhet og arbeidsløshet for andre.


Arbeids- og sosialdepartementets mange forslag gir mindre frihet og økt usikkerhet fordi ansattes og fagorganisertes innflytelse reduseres. Derfor oppfordrer vi til politisk streik mot forslagene.