Forsvar arbeidsmiljøloven. Logo.
Fanemarkering 19. juni 2014. Foto.

Bakgrunnsinformasjon og dokumenter

Høringsdokumentene

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er sendt ut på høring. Last ned de fre høringsdokumentene i PDF-format her:

Arbeidstid

Midlertidig ansettelse, inn- og utleie og kollektiv søksmålsrett

Aldersgrenser

Straffebestemmelser

Høringsfristen for forslagene om midlertidig ansettelse er 25. september, høringsfristen for resten er utsatt til 9. oktober etter ønske fra LO, Unio og YS.

Faktanotat om forslagene: Les Arbeids- og sosialdepartementets fakta om forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven fra 11. juni 2014 (PDF 61 kB).