Forsvar arbeidsmiljøloven. Logo.
Fanemarkering 19. juni 2014. Foto.

– Ikke skap et arbeidsliv med et A- og et B-lag

LO Stats student- og ungdomskonferanse vedtok i begynnelsen av oktober en uttalelse med krav om at regjeringen trekker sine forslag til endringer av arbeidsmiljøloven. Les uttalelsen Ikke skap et arbeidsliv med et A- og et B-lag.

LO med ny brosjyre og presentasjon om AML-endringene:

Baklengs inn i framtida

LO har laget en brosjyre og et presentasjonsopplegg om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som kan være nyttig både for den enkelte og som grunnlag for diskusjoner og politisk arbeid i organisasjonsledd og på arbeidsplassene. Her finner du heftet Baklengs inn i framtida og her er PowerPoint-presenasjon om forslagene til endringer.

– Fortsatt kamp mot angrepene på Arbeidsmiljøloven

Flere av LOs lokalorganisasjoner tar til orde for at LO i Norge må gjennomføre en landsomfattende politisk generalstreik for å markere hvor alvorlige endringsforslagene til arbeidsmiljøloven er. LO i Asker og Bærum og LO i Trondheim ber LO om å mobilisere til en tre timers generalstreik. Les uttalelse fra LO i Trondheim om generalstreik.

Norges Handikapforbund protesterer mot midlertidighet

– Midlertidighet er ikke riktig virkemiddel for å øke sysselsettingen blant funksjonshemmede. Tvert imot gir slike ordninger signaler om at arbeidsgivere bør være forsiktige med å ansette funksjonshemmede, mener Norges Handikapforbund. Les mer, blant annet høringsuttalelsen på Norges Handikapforbunds hjemmeside.

De ansiktsløse fortellingene

– At arbeidsministeren velger å bruke de gode eksemplene fra dagens godt fungerende lovverk som begrunnelse for å endre en lov er søkt. Loven fungerer jo åpenbart, så noe overbevisende argument for å endre lovverket er det ikke, skriver Trine Lise Sundnes, forbundsleder i HK, i et innlegg i Oppland Arbeiderblad. Hun mener at de som må ta til takke med midlertidige kontrakter blir glemt og at arbeidsgivere som i dag utnytter og bryter lovverket blir premiert med endringsforslagene om midlertidige ansettelser. Les innlegget i Oppland Arbeiderblad.

Takk for innsatsen!

Aksjonsdagen 23. september mot forverringer av arbeidsmiljøloven ble en suksess. I flere byer var det markeringer. I Oslo og Trondheim var fagforeningsfolk fra en rekke forbund ute i politisk streik. På Youngstorget var vi 2.500 og en 60-70 faner hvorav mange utenbys fra. Vi så flust med håndplakater med krav om faste ansettelser, hørte flotte appeller og kunstneriske bidrag med trøkk, samt opplevde god stemning. Et flott høringssvar fra grunnplanet. Robert Eriksson (Frp) som har lagt fram forverringsforslagene sa i Dagsavisen (24. september); «Jeg registrerer at det har vært et vanvittig mediepress på meg fordi grasrota i LO gjennomfører en streik to dager før høringsfristen». Bortsett fra Akademikerne er LO, Unio og YS imot forverringsforslagene fra A til Å. Det gjenstår å se om det får noen virkning på lovforslagene som kommer. LO i Oslo har ingen illusjoner. Uansett, uten grasrotaktivitet står vi enda lengre nede i bakken. En stor takk til dere for innsatsen. Kampen fortsetter.

Lua på 'hue' - aldri handa!

Roy Pedersen, leder LO i Oslo

Arbeidstilsynet med sterk kritikk av arbeidsministeren

Arbeidstilsynet anklager regjeringen for å overse forskning, drive tendensiøs sitering av forskningsrapporter og ha manglende kunnskap. Les om Arbeidstilsynets kritikk på Aftenposten.no.

LO, Unio og YS:

– Flere midlertidige stillinger vil ramme kvinner spesialt hardt

– Regjeringens forslag om midlertidige ansatte vil ramme kvinner hardere enn menn. Regjeringen har en plikt til å utrede de likestillingsmessige konsekvensene av alle nye forslag. Vi kan ikke se at regjeringen har gjort jobben sin i dette tilfellet, skriver Gerd Kristiansen (LO), Anders Flkestad (Unio) og Jorunn Berland (YS) i en felles kronikk. Les kronikken om midlertidige ansettelser vil ramme kvinners stilling på arbeidsmarkedet.

Flere midlertidige blir færre fast ansatte

En fersk doktorgradsavhandling viser at enklere tilgang til midlertidige stillinger ikke bidrar til å få flere ut i jobb. Flere lands erfaringer tyder derimot på at det fører til færre faste ansatte og et todelt arbeidsmarked. Les mer om doktorgradsavhandlingen om midlertidige stillinger.

Arrangement på Youngstorget 23. september kl. 14:00

Annonse for arrangement på Youngstorget 23. september 2014

I forbindelse med den politiske streiken tirsdag 23. september mot regjeringens forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven blir det arrangement med appeller og underholdning på Youngstorget fra kl. 14:00 og en time framover.

Appellanter:

• John Leirvaag, leder NTL

• Anders Skattkjær, nestleder Fellesforbundet

• Liz Aslaksen, Fagforbundet Oslo

• Silje Naustvik, leder Norsk Sykepleierforbund Oslo

• Magnhild Sørbotten, leder Norges Handikapforbund Oslo

Det blir også underholdning ved Salongorkesteret som synger og spiller og Sykepleierforbundet Oslos trommekorps.

Last ned avisannonse for arrangementet på Youngstorget.

Markeringer flere steder i landet

Tirsdag 23. september blir det arangementer til forsvar av arbeidsmiljøloven flere steder i landet. Her er noen av arrangementene:

LO i Bergen har markering på Torgallmenningen kl. 14:00.

LO i Trondheim har politisk markering på torget i Trondheim kl. 13:00 med appeller og kunstneriske innslag.

LO i Stavanger og omegn har markering i Byparken i Stavanger kl. 18:00 med appeller og underholdning.

LO i Tromsø har fanemarkering på torget i Tromsø kl. 14:00.

LO i Sør-Gudbrandsdal har markering i Gågata på Lillehammer kl. 14:00 - 16:00.

Arrangementer andre steder kan meldes inn til post@lo-oslo.no.

Bli med på utdelingsaksjoner

Forut for den politiske streiken 23. september har vi utdelingsaksjoner for å informere om hvorfor vi går til streik og for å mobilisere til arrangementet på Youngtorget. Utdelingsaksjonene gjennomføres i perioden fredag 19. til mandag 22. september og vi trenger din hjelp! Se oversikt over tider og steder for utdelingsaksjonene og påmelding her.

– Lytt til alle sykepleiere, herr statsråd

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Rogaland, Nina Horpestad, mener arbeids- og sosialminister Robert Eriksson bør lytte mer til organisasjonen som representerer over 100 000 sykepleiere enn til tre sykepleiere som har meldt seg ut av sin organisasjon. Les mer på Norsk Sykepleierforbunds nettside.

Plakat om politisk streik 23. september 2014. Illustrasjon.

Plakat til oppslag om politisk streik 23. september

Her kan du laste ned plakatversjonen av brosjyren i A4-format som du kan henge opp på oppslagstavla og sende ut på e-post osv. Det er viktig å spre informasjon om den politiske streiken og arrangementet på Youngstorget 23. september. Selve brosjyren kan du bestille fra post@lo-oslo.no.

Fellesforbundets høringssvar:

– Vil føre arbeidslivet vårt i helt feil retning

Fellesforbundet har allerede sendt inn sitt svar på regjeringens forslag om endringer av arbeidsmiljøloven. Les Fellesforbundets høringssvar her.

Forsvar arbeidslivets grunnlov – dagens lov er fleksibel nok:

Politisk streik og arrangement på Youngstorget 23. september

Flere fagforeninger både i og utenfor LO oppfordrer til politisk streik tirsdag 23. september mot forslagene til forverringer av arbeidsmiljøloven som Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet på vegne av Høyre- og Frp-regjeringen. Det blir arrangement på Youngstorget samme dag kl. 14:00.

Løpeseddel politisk streik 23. september 2014. Illustrasjon.

Bestill løpeseddel om den politiske streiken

Det er laget en seks siders løpeseddel om den politiske streiken og hovedpunktene for den. Det er også med en oppfordring om å stille opp på arrangementet på Youngstoret 23. september kl.14:00. Løpeseddelen kan bestilles fra post@lo-oslo.no.

Plattform for den politiske streiken 23. september 2014

Til grunn for den politiske streiken ligger det en plattform med fem punkter: Faste ansettelser • Regulert og normal arbeidstid • Seriøst arbeidsliv • Søndagsfri • Rettferdig pensjonsalder. Les hele plattformen her.

Fagbevegelsen slår ring om arbeidsmiljøloven – Vellykket fanemarkering 19. juni

Fanemarkering 19. juni 2014. Foto.

På bakgrunn av Høyre- og Frp-regjeringens angrep på arbeidsmiljøloven og tariffavtalene gjennom forslagene arbeids- og sosialminister Eriksson la fram i midten av juni ble det mobilisert til fanemarkering på Youngstorget. På kort varsel var mer enn 70 fagforeninger representert. Les mer om fanemarkeringen på www.frifagbevegelse.no.